NÁŠ DLOUHODOBÝ PROJEKT 

REVITALIZACE OKOLÍ SOKOLOVNY

V roce 2019 jsme se vydali na dlouhou cestu s cílem upravit okolí naší sokolovny. Nabízela se možnost vlastní pozemky oplotit a celý areál uzavřít. Tímto směrem ale jít nechceme. Prostor se nachází téměř v centru obce a my bychom ho rádi upravili tak, aby v budoucnu dobře sloužil nejen Sokolům ale i veřejnosti. 
Poté, co jsme vybrali vhodné architekty, jsme začali společně hledat vizi a sestavovat konkrétní plán. Pozvali jsme sokoly, veřejnost a jmenovitě i všechny zastupitele obce na společné komunitní plánování. Každý mohl na dvou setkáních vyjádřit své názory, přání, nápady, všichni mohli ocenit pozitiva prostoru i pojmenovat jeho slabé stránky.   
Na základě těchto setkání postupně vznikla finální  Studie venkovního sportovně rekreačního areálu a přístavby sokolovny ve Vraném nad Vltavou. Výsledkem je cíl vybudovat například velké multifunkční hřiště, parkovište s vjezdem z ulice Březovská, místo pro setkávání a sportovní hry, odpočinkovou zónu, herní a cvičební prvky, prostor pro případné větší akce pro veřejnost a v neposlední řadě také průchod našimi pozemky z ulice Březovská k základní škole. Podrobněji si můžete celou studii prohlédnout na stránkách architektonického ateliéru ....kontinual, případně kontaktujte přímo nás. 
První zásadní fáze tak byla za námi. Autoři veřejně odprezentovali studii všem zájemcům na setkání v říjnu 2021.
Dokonce k nám přijela natáčet Česká televize reportáž do pořadu Sokolský zpravodaj. 
 Nyní tedy víme, jak chceme okolí sokolovny postupně upravovat. Abychom mohli shánět finance a žádat o dotace na konkrétní části, je nutné mít studii podrobně rozpracovanou do projektové dokumentace pro stavební povolení. Je to finančně a časově velký objem práce, částečně nám vypomohla dotace od obce Vrané nad Vltavou. Na zbylé náklady šetříme peníze z vlastní činnosti našeho Sokola. Aktuálně jsme ve fázi zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění všech potřebných podkladů. Bude následovat zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Pro realizaci bude zpracována podrobná dokumentace pro provedení stavby. Vlastní realizace nastane po získání všech potřebných povolení. V realizaci budou na prvním místě rozsáhlé terénní úpravy okolí sokolovny, které budou stát nemalou finanční částku.
Pomalu vyhlížíme dotační výzvy a grantové tituly. Jako nejnadějnější se v budoucnu jeví získání peněz pro výstavbu multifunkčního hřiště.  Studie zahrnuje také návrh zjednodušení dopravní situace pro pěší, který byl předložen obci. Pěší by mohli bezpečně procházet od přechodu z ulice Březovská kolem sokolovny až k zadnímu vjezdu na pozemek a zde k základní škole.  Podmínkou je odemčení/odstranění plotu v areálu bývalé spodní MŠ a zpřístupnění obecních pozemků. Tento návrh pěší dopravní infrastruktury je v souladu s návrhem dopravního řešení ulice Březovská.
Stejně jako naši předci postupně šetřili na stavbu sokolovny, my nyní postupně hledáme a šetříme prostředky pro revitalizaci jejího okolí. Držte nám palce a přijďte nás podpořit na některou z našich nejbližších akcí, členstvím v našem Sokole a nebo jakkoliv jinak.  Děkujeme.
podzim 2022

Etapa 0

Zatímco se zpracovávají všechny nutné dokumenty, u sokolovny pracujeme na provizorním hřišti! 
Horní index

Rozjíždíme Etapu 0 – budujeme provizorní veřejné hřiště 

Oslovila nás skupina rodičů dospívajících místních dětí s poptávkou po veřejném bezpečném prostoru pro míčové hry a volnou zábavu. Zkrátka chybělo jim ve Vraném místo, kam si jít kopnout do míče, vyblbnout se, nezlobit v Akátku, zabavit se neorganizovaným sportem.  Spojili jsme tedy síly a na našich pozemcích budujeme alespoň provizorní dočasné hřiště do doby, než tyto děti odrostou a než se dostaneme k realizační fázi našeho velkého projektu Revitalizace okolí sokolovny.

 Plán je následující – vytyčit plochu pro hřiště, srovnat terén, obohatit o kompost, zasít trávu a... doufat a čekat. Finanční odhad - do 10 tis Kč + několik hodin práce. Zmíněná skupina rodičů se do porcesu aktivně zapojila a dokonce plánuje na napokrytí nákladů uspořádat pro vranský Sokol i finanční sbírku. Děkujeme moc!

 Navíc vyhradíme novou plochu pro parkování aut tak, aby v blízkosti budovy zůstala klidovější zóna. Malé i větší děti tak mohou bezpečněji vyběhnout ze sokolovny a chvíli se zde třeba i zdržet (máme v plánu sem přesunout pár dočasných laviček a případně i herních prvků).

 Začínáme 8. 10. 2022 v 15h – přidáte se také? Hrábě a holinky s sebou!