NÁŠ DLOUHODOBÝ PROJEKT

REVITALIZACE OKOLÍ SOKOLOVNY

Předloni jsme společně s vámi vybudovali nové provizorní hřiště! 

VŠE SE DĚLO V RÁMCI "ETAPY 0" NAŠEHO DLOUHODOBÉHO PROJEKTU.

ZAPOJÍTE SE TAKÉ?

 FINANČNĚ MŮŽETE HŘIŠTĚ PODPOŘIT ZDE. DĚKUJEME!

Sehnali jsme sekačku za dobrou cenu, koupili kotvy pro upevnění branek, letos na jaře jsme dokoupili zeminu a srovnali hřiště, občas zavlažujeme vodou ze sokolovny. I když pracujeme dobrovolnicky, náklady už se vyšplhaly přes 30 tis Kč. Budeme rádi za jakýkoliv dobrovolný příspěvek. 


A jak celé provizorní hřiště vzniklo? 

Oslovila nás skupina rodičů dospívajících místních dětí s poptávkou po veřejném bezpečném prostoru pro míčové hry a volnou zábavu. Zkrátka chybělo jim ve Vraném místo, kam si jít kopnout do míče, vyblbnout se, nezlobit v Akátku, zabavit se neorganizovaným sportem. Spojili jsme tedy síly a na našich pozemcích budujeme alespoň provizorní dočasné hřiště do doby, než tyto děti odrostou a než se dostaneme k realizační fázi našeho velkého projektu Revitalizace okolí sokolovny.

Parta šikovných a akčních rodičů pod vedením Světlany a Pavla Vojtkových za přispění Lucie Medkové (spoluautorky projektu Revitalizace okolí sokolovny) vymyslela následující plán: na sokolském pozemku vytyčit plochu pro hřiště, srovnat terén, obohatit o kompost, zasít trávu a... doufat a čekat.

V sobotu 8. 10. 2022 proběhla dobrovolnická brigáda, kde celé odpoledne pracovalo přes 20 lidí. Děkujeme! Plochu hřiště jsme srovnali, připravili a ohraničili. Zaseli jsme trávu a těšili jsme se až si bude moci na hřišti kdykoliv a kdokoliv volně zasportovat.

Více fotek z celé brigády najdete na tomto odkazu.

V rámci provizorních úprav okolí sokolovny jsme navíc vyhradili novou plochu pro parkování aut tak, aby v blízkosti budovy zůstala klidovější zóna. Malé i větší děti tak mohou bezpečněji vyběhnout ze sokolovny a chvíli se zde třeba i zdržet . U sokolovny máme krásné nové pískoviště, které jsme získali sponzorsky, dále různá odrážedla i koloběžky a taky skluzavku! 

V pondělí 25. května 2023 jsme naše vaše nové hřiště slavnostně otevřeli.

Odteď si sem může kdokoliv a kdykoliv přijít zasportovat. Nemáme žádný rezervační systém, žádný plot, vše je na vzájemné domluvě na místě.  Užívejme si ho ve zdraví - sportu na čerstvém vzduchu NA - ZDAR!

V dubnu 2024 jsme si zamakali s hráběmi při nezbytné údržbě hřiště

Brigáda ochotných pomocníků proběhla nečekaně rychle, bylo fajn se společně potkat a připravit hřiště na další veřejné užívání. Zapojily se i děti z místní ZŠ pod vedením Lenky Lodrové. DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC! Více fotek z celé brigády najdete na tomto odkazu.
FANDÍTE NAŠEMU PROJEKTU?

Hřiště můžete podpořit finančně

Pošlete libovolný a nebo předem určený příspěvek na náš sokolský účet 2602739223/2010 s poznámkou "hřiště". Děkujeme!
Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o daru, který si můžete odečíst z daní. 
máte další otázky? nebo se chcete zapojit jinak?

Kontaktujte nás


Děkujeme!

Všem, kteří se zapojili fyzicky, materiálně, svými dovednostmi, časem, nadšením, nápady, nabídkami a finančně...

Rodičům a přátelům Veřejného hřiště za iniciativu a koordinaci, seskupení "....kontinual" za know-how a autorský dozor, Jaroslavu Urbanovi za úpravu terénu bagrem za minimální náklady, Martinovi Kapelovi za věnování zeminy a za další várku za skvělou cenu, SK Vrané za fotbalové branky a všem ostatním za pomocné ruce. Velmi děkujeme všem z vás, ktěří jste nám přispěli finančně! 

JAK TO VLASTNĚ CELÉ ZAČALO A CO VŠE MÁME DLOUHODOBĚ PŘED SEBOU?

REVITALIZACE OKOLÍ SOKOLOVNY

V roce 2019 jsme se vydali na dlouhou cestu s cílem upravit okolí naší sokolovny. Nabízela se možnost vlastní pozemky oplotit a celý areál uzavřít. Tímto směrem ale jít nechceme. Prostor se nachází téměř v centru obce a my bychom ho rádi upravili tak, aby v budoucnu dobře sloužil nejen Sokolům ale i veřejnosti.
Poté, co jsme vybrali vhodné architekty, jsme začali společně hledat vizi a sestavovat konkrétní plán. Pozvali jsme sokoly, veřejnost a jmenovitě i všechny zastupitele obce na společné komunitní plánování. Každý mohl na dvou setkáních vyjádřit své názory, přání, nápady, všichni mohli ocenit pozitiva prostoru i pojmenovat jeho slabé stránky.
Na základě těchto setkání postupně vznikla finální Studie venkovního sportovně rekreačního areálu a přístavby sokolovny ve Vraném nad Vltavou. Výsledkem je cíl vybudovat například velké multifunkční hřiště, parkovište s vjezdem z ulice Březovská, místo pro setkávání a sportovní hry, odpočinkovou zónu, herní a cvičební prvky, prostor pro případné větší akce pro veřejnost a v neposlední řadě také průchod našimi pozemky z ulice Březovská k základní škole. Podrobněji si můžete celou studii prohlédnout na stránkách architektonického ateliéru ....kontinual, případně kontaktujte přímo nás.
První zásadní fáze tak byla za námi. Autoři veřejně odprezentovali studii všem zájemcům na setkání v říjnu 2021.
Dokonce k nám přijela natáčet Česká televize reportáž do pořadu Sokolský zpravodaj.
Nyní tedy víme, jak chceme okolí sokolovny postupně upravovat. Abychom mohli shánět finance a žádat o dotace na konkrétní části, je nutné mít studii podrobně rozpracovanou do projektové dokumentace pro stavební povolení. Je to finančně a časově velký objem práce, částečně nám vypomohla dotace od obce Vrané nad Vltavou. Na zbylé náklady šetříme peníze z vlastní činnosti našeho Sokola. Aktuálně jsme ve fázi zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění všech potřebných podkladů. Bude následovat zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Pro realizaci bude zpracována podrobná dokumentace pro provedení stavby. Vlastní realizace nastane po získání všech potřebných povolení. V realizaci budou na prvním místě rozsáhlé terénní úpravy okolí sokolovny, které budou stát nemalou finanční částku.
Pomalu vyhlížíme dotační výzvy a grantové tituly. Jako nejnadějnější se v budoucnu jeví získání peněz pro výstavbu multifunkčního hřiště. Studie zahrnuje také návrh zjednodušení dopravní situace pro pěší, který byl předložen obci. Pěší by mohli bezpečně procházet od přechodu z ulice Březovská kolem sokolovny až k zadnímu vjezdu na pozemek a zde k základní škole. Podmínkou je odemčení/odstranění plotu v areálu bývalé spodní MŠ a zpřístupnění obecních pozemků. Tento návrh pěší dopravní infrastruktury je v souladu s návrhem dopravního řešení ulice Březovská.
Stejně jako naši předci postupně šetřili na stavbu sokolovny, my nyní postupně hledáme a šetříme prostředky pro revitalizaci jejího okolí. Držte nám palce a přijďte nás podpořit na některou z našich nejbližších akcí, členstvím v našem Sokole a nebo jakkoliv jinak. Děkujeme.