TJ SOKOL
Vrané nad Vltavou I.
  

Sokolské kokardy na oblečení, vlajky na tramvajích, pietní akty či svíčky plovoucí po řekách. Sokolové po celé republice oslaví tradiční Památný den sokolstva 8. října, i když kvůli epidemiologickým opatřením v značně omezeném rozsahu. Památný den sokolstva je připomínkou tisíců obětí sokolů a sokolek svých v boji za svobodu, samostatnost a demokracii. Od roku 2019 je oficiálním významným dnem České republiky.
Nezapomeňte si dnes připnout sokolskou kokardu, symbol Památného dne sokolstva 8. října a sounáležitosti s naším hnutím!
Děkujeme!!!👍👍👍

PamatnyDenSokolstva2020 10 08

- - - - - - - - - - -

Plánované akce

28. října 2020 - Setkání u lípy - možná bude přesunutý na nový termín

12. prosince 2020 - Mikulášská zábava